LĨNH VỰC GIÁO DỤC MẦM NON

TTMã TTHCMức độTên Thủ tụcNộp hồ sơ
11.004494.000.00.00.H01Mức độ 3Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thụcNhấp chọn
21.004515.000.00.00.H01Mức độ 3Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)Nhấp chọn
31.006390.000.00.00.H01Mức độ 3Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dụcNhấp chọn
41.006444.000.00.00.H01Mức độ 3Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lạiNhấp chọn