LĨNH VỰC GIÁO DỤC TIỂU HỌC

TT
Mã TTHC
Mức độ
Tên Thủ tục
Nộp hồ sơ
11.005099.000.00.00.H01Mức độ 4Chuyển trường đối với học sinh tiểu họcNhấp chọn
21.001639.000.00.00.H01_HMức độ 3Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)Nhấp chọn
31.004552.000.00.00.H01Mức độ 3Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lạiNhấp chọn
41.004555.000.00.00.H01Mức độ 3Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thụcNhấp chọn
51.004563.000.00.00.H01Mức độ 3Sáp nhập, chia, tách trường tiểu họcNhấp chọn
62.001842.000.00.00.H01Mức độ 3Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dụcNhấp chọn