LĨNH VỰC GIÁO DỤC TRUNG HỌC

TTMã TTHCMức độTên Thủ tụcNộp hồ sơ
11.004831.000.00.00.H01_HMức độ 4Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sởNhấp chọn
21.004442.000.00.00.H01Mức độ 3Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thụcNhấp chọn
31.004444.000.00.00.H01Mức độ 3Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dụcNhấp chọn
41.004475.000.00.00.H01Mức độ 3Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lạiNhấp chọn
52.001809.000.00.00.H01Mức độ 3Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sởNhấp chọn
62.001818.000.00.00.H01Mức độ 3Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)Nhấp chọn
73.000182.000.00.00.H01_HMức độ 4Tuyển sinh trung học cơ sởNhấp chọn
81.005108.000.00.00.H01Mức độ 2Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCSNhấp chọn
92.001904.000.00.00.H01Mức độ 2Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCSNhấp chọn