LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

TTMã TTHCMức độTên Thủ tụcNộp hồ sơ
11.003702.000.00.00.H01Mức độ 3Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít ngườiNhấp chọn
21.004438.000.00.00.H01Mức độ 3Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khănNhấp chọn
31.005097.000.00.00.H01Mức độ 3Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xãNhấp chọn
41.005106.000.00.00.H01Mức độ 3Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữNhấp chọn
51.003734.000.00.00.H01_HMức độ 4Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tinNhấp chọn
61.001622.000.00.00.H01_HMức độ 3Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáoNhấp chọn
71.0017141.000.00.00.H01_HMức độ 3Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dụcNhấp chọn
81.002407.000.00.00.H01_HMức độ 3Xét, cấp học bổng chính sáchNhấp chọn
91.005143.000.00.00.H01_HMức độ 3Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoàiNhấp chọn
101.006445.000.00.00.H01Mức độ 3Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻNhấp chọn
111.008724.000.00.00.H01Mức độ 3Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuậnNhấp chọn
121.008725.000.00.00.H01Mức độ 3Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuậnNhấp chọn
131.008950.000.00.00.H01Mức độ 3Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệpNhấp chọn
141.008951.000.00.00.H01Mức độ 3Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệpNhấp chọn
151.001714.000.00.00.H01_XMức độ 2Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dụcNhấp chọn