LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ KHÁC

TTMã TTHCMức độTên Thủ tụcNộp hồ sơ
11.004492.000.00.00.H01Mức độ 3Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lậpNhấp chọn
21.004485.000.00.00.H01Mức độ 3Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lậpNhấp chọn
31.004443.000.00.00.H01Mức độ 3Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lạiNhấp chọn
41.004439.000.00.00.H01Mức độ 3Thành lập trung tâm học tập cộng đồngNhấp chọn
51.004440.000.00.00.H01Mức độ 3Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lạiNhấp chọn
61.001000.000.00.00.H01_HMức độ 3Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóaNhấp chọn
71.004441.000.00.00.H01Mức độ 3Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu họcNhấp chọn
82.001810.000.00.00.H01Mức độ 3Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)Nhấp chọn