• Untitled-120
Tuesday, 29/11/2022 - 02:10|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GDĐT HUYỆN AN PHÚ

Hướng dẫn khảo sát, năm tình hình dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình và các hình thức dạy học khác đối với tiểu học năm học 2021-2022

Ngày ban hành:
08/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/07/2018
Ngày hiệu lực:
05/07/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/11/2017
Ngày hiệu lực:
14/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực