• Untitled-120
Thứ ba, 29/11/2022 - 00:39|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GDĐT HUYỆN AN PHÚ
 • Ông Võ Hoàng Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   hoanglam_pgdap@gmail.com
 • Ông Lê Văn Nắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   nang_pgdap@angiang.edu.vn
 • Bà Võ Thị Huệ Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   minh1_pgdap@angiang.edu.vn