• Untitled-120
Tuesday, 29/11/2022 - 01:55|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GDĐT HUYỆN AN PHÚ
 • Dương Hoàng Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng hợp
  • Email:
   anh_pgdap@angiang.edu.vn
 • Trần Văn Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kiểm tra
  • Email:
   thuy_pgdap@angiang.edu.vn
 • Lê Văn Ấm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TVTB-CSVC
  • Email:
   am_pgdap@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Xem
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Email:
   xem_pgdap@angiang.edu.vn
 • Đỗ Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên môn mầm non
  • Email:
   phuong_pgdap@angiang.edu.vn
 • La Công Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   conghau_pgdap@angiang.edu.vn
 • Ngô Long Kiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên môn THCS
  • Email:
   kien_pgdap@angiang.edu.vn